กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพรทิพย์ เปลี่ยนกลิ่น
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสรวีย์ ฟักทอง
ครู คศ.3

นางสาวเคียงตะวัน ฐานสิงห์
ครู คศ.2

นางสาวสุดสวาท ฐานะ
ครูผู้ช่วย

นายสรรค์ไพรสิฐ วงศ์ชมภู
ครูอัตราจ้าง