ภาพกิจกรรม
กิจกรรม Big cleaning day เป็นการทำความสะอาดๆโรงเรียนและห้องเรียนเพื่อป้องกันเชื้อโรคต่างๆ
ในวันที่ 5 มกราคม2564 โรงเรียน สักงามวิทยาจัดกิจกรรม Big cleaning day เป็นการทำความสะอาดๆโรงเรียนและห้องเรียนเพื่อป้องกันเชื้อโรคต่างๆและเพื่อสุขลักษณะอนามัยที่ดีของนักเรียน
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2564,13:28   อ่าน 14 ครั้ง