ภาพกิจกรรม
รับรางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในวันที่ 14 กันยายน 2563 นายนิมิตร ปานช้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนสักงามวิทยาเข้ารับรางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอพียง" จากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2563,14:15   อ่าน 96 ครั้ง