ภาพกิจกรรม
อบรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้าทุจริต
          อบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนสักงามวิทยาส่งครูเข้าร่วมอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต) ณ จังหวัดพิจิตร โดยการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 41 โดยมีนายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมมีการจัดทำหลักสูตรต้านทุจริตให้กับนักเรียนและอื่นๆอีกมากกมาย

โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2562,16:16   อ่าน 86 ครั้ง