ภาพกิจกรรม
อบรมคุณธรรม จริยธรรมครู
วันที่ 16 พฤษภาคม 62 โรงเรียนสักงามวิทยาจัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรงเรียนคุณธรรมโดยมี นายศักดิ์ชัย  เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานในพิธีเปิดและมีผู้บริหารโรงเรียนจากโรงเรียนต่างๆเข้าร่วม โดย ผอ.ยศรพี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันหีบและบุคลากรเป็นวิทยากรในการอบรม
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2562,11:19   อ่าน 128 ครั้ง