ภาพกิจกรรม
อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่

ในวันที่ 20 ธันวามคม 61 ทางอำเภอคลองลาน ได้ขอความร่วมมือโรงเรียนสักงามวิทยาในการออกปฏิบัติงานให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ 
เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านมอมะนาว หมู่ที่ 6 ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร นั้น

- ทางอำเภอคลองลาน ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองลานร่วมออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพกับผู้เข้าร่วมโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง 
ในการให้บริการการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน โดยมีการตรวจสุขภาพ การตรวจฟัน การตัดผม การตวจสารเคมีในร่างกาย และมีการมอบของแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน โดยพิธีเปิดได้รับเกียติจากนายอำเภอคลองลานเป็นประธานในการเปิดงานร่วมด้วยบุคลากร อบต.สักงามนำโดยนายก ทัศนี คงไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทางโรงเรียนสักงามนำโดยท่านผู้อำนวยการนิมิตร ปานช้าง นำคณะครูและนักเรียนบางส่วนร่วมกิจกรรมและพิธีเปิด

โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2561,22:48   อ่าน 280 ครั้ง