ภาพกิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
วันที่ 7 ธันวาคม โรงเรียนสักงามได้มีการจัดกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กเเละเยาวชน โดยได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนาสังคมสงเคราะห์ จังหวัดกำแพงเพชร มาเป็นวิทยากรให้คำแนะนำ และจัดกิจกรรมในวันนี้
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2561,23:26   อ่าน 273 ครั้ง