ภาพกิจกรรม
ศึกษานิเทศก์ติดตามงานประกันและเพศวิถี
ในวันที่ 7 ธันวาคม โรงเรียนสักงามวิทยาได้รับการติดตามนิเทศการสอนเพศวิถี และงานประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษารูปแบบใหม่ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยศึกษานิเทศก์ ละมูล เหล่าทอง โดยทางศึกษานิเทศก์ได้ให้ความรู้และแนะนำงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาและนิเทศการสอนเพศวิถี
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2561,23:19   อ่าน 110 ครั้ง