ภาพกิจกรรม
อบรม Microtik
ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรร่วมกับคณะวิทยาศาสสตร์จัดการอบรมรมการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การเขียนโปรแกรมบน microtik ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั่งเป็นการแนะแนวการเรียนในสาขาต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2561,22:38   อ่าน 210 ครั้ง