ภาพกิจกรรม
ค่ายลูกเสือบูรณาการ วันที่ 1
โรงเรียนสักงามวิทยาจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือบูรณาการ วันที่ 1 กิจกรรมวันนี้ลูกเสือจะต้องเดินทางไกลเป็นระยะทางทั้งหมด 4"7 กิโลเมตร ซึ่งในการเดินทางไกลลูกเสือจะต้องผ่านฐานกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละฐาน เช่น ฐานกฏการปฏิญาณ การผูกเงื่อน สัญญาณต่างๆ เป็นต้น และหลังจากกิจกรรมเดินทางไกลแล้วลูกเสือจะต้องเรียนรู้การดำรงชีพในป่าซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท้าทายลูกเสือโดยการหุงข้าวจากกระบอกไม้ไผ่ การกินโดยไม่มีภาชนะเป็นต้น กิจกรรมสุดท้ายของวันนี้คือลูกเสือจะต้องผจญภัยแต่ละฐานซึ่งทางคณะครูได้จัดเตรียมไว้ให้ เช่น ล้วง ลับ จับ ฮา  สะพานแขวน สตาร์วอ ดินแดนมหัศจรรย์ เป็นต้น
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2560,09:51   อ่าน 795 ครั้ง