ภาพกิจกรรม
อบรม ปภ.
โรงเรียนสักงามวิทยาร่วมกับ ปภ.จังหวัดำกแพงเพชร จัดอบรมความปลอดภัย บรรเทสาธารณภัยให้กับนักเรียนโรงเรียนสักงามวิทยาในวันที่ 8-13 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งกิจกรรมในแต่ละวันจะเป็นการสอนนักเรียนด้านความปลอดภัย การช่วยเหลือความปลอดภัยในด้านต่างๆ
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2560,15:04   อ่าน 1091 ครั้ง