ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวิถีพุทธ
ในวันที่ 9-11 มกราคม 2560  โรงเรียนสักงาม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรและวัดหนองปลิง ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมแก่นักเรียนในกิจกรรม วิถีธรรม วิถีพุทธ ณ วัดหนองปลิงจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งกิจกรรมในช่วงเวลาดังกล่าวได้รับความรู้จากวิทยากรหลายท่าน และนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตนในวิถีพุทธ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2560,18:52   อ่าน 1470 ครั้ง