ข่าวประชาสัมพันธ์
ซ่อมกลางภาค 4

15 มค 61

 

08.30

วิชา วิทยาศาสตร์ ว.21102 ม.1/1 115            https://goo.gl/forms/o5f2BaNFlTNLmmjT2

 

ว21102  วิทยาศาสตร์ 1 ม1/2  -1/3  107       https://goo.gl/forms/Mhwe7CqWSrelGman2

 

วิชา ศิลปะพื้นฐาน ม.3   (23102 ) 113          https://goo.gl/forms/D1ElHbXBHXkONdSB3

 

วิชา ฟิสิกส์ 3  ว32203  (ม.5/1)115   https://goo.gl/forms/yLkasZR4wheA4XUv1

 

106 การตัดต่อวีดีโอ 5/2 32242        https://goo.gl/forms/dh4L2UCqGS5yV2Pp2

09.30

สุขศึกษา ม.1 103                           https://goo.gl/forms/qyA07eyJgNanklic2

 

สุขศึกษา ม.3 103                          https://goo.gl/forms/HufeOhM0bAeMKtns1

 

วิชา ฟิสิกส์ 5  33205  (ม.6/1)115  https://goo.gl/forms/zcRP56MlJeyWWByH3

 

106 ม.6/2 (ช่างคอม) ง33243            https://goo.gl/forms/SY8gA5QlnVuKsbRG3

10.30

วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ง32101 ม.5 108    https://goo.gl/forms/GpmRdlI2QcR7ohl52

 

การงานอาชีพ ง 33102 ม.6/1  6/2 202        https://goo.gl/forms/7xjEXnJNzJLvVoYO2

12.30

วิชาประวัติศาสตร์  (ส 21104)  ม.1 122                 https://goo.gl/forms/ClI7ytR9RM4Otms32

 

วิชาประวัติศาสตร์ ม.3 23104 123         https://goo.gl/forms/5x6rpbReeIHFxsgh1

 

วิชาเกษตร ( ง 32288 ) ม.5 102           https://goo.gl/forms/yxX39T1FUOutsfQt1

 

วิชา ศิลปะเพิ่มเติม ม.6 (33202)      https://goo.gl/forms/AgeG9rkOAr1XXGPE2

13.30

คอมพิวเตอร์ ม.1(power point) 21241 106   https://goo.gl/forms/YK4aXA3sDqLZjbm83

 

วิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียน  อ 23201  ม.3/1 105  https://goo.gl/forms/wOdTAWWJl1GZfI0I3

 

(เพิ่มเติม)ไอคิโด61 124                   https://goo.gl/forms/ewro6Y5RCWpYBdVU2

 

โครงงานช่าง ม.6/3 201                                    https://goo.gl/forms/nb9XMgmtAxon6sED2

 

วิชาประวัติศาสตร์ ม.6 ส33104 109                      https://goo.gl/forms/HFf4shaeNEQMPhFF2

 

วิชาสังคมศึกษา ม.6 ส33103                               https://goo.gl/forms/L3yhvKbS366s0Obn2

โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2561,09:28   อ่าน 980 ครั้ง