ข่าวประชาสัมพันธ์
ซ่อมกลางภาค 3

ศุกร์ 12 มค 61

 

08.30

วิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์  ค31202  ม.4/1             https://goo.gl/forms/Nn0FCYiQK8LmfalA2

 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5 118                                  https://goo.gl/forms/7tl5l0ZtSMj7JOSp1

 

วิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์  ค33202  ม.6/1             https://goo.gl/forms/m5Ta35iMDnhyTOSz1

 

31202 วิชาดนตรี ( เพิ่มเติม) ม.4 104                  https://goo.gl/forms/bXHltrssNawwTsiv1

 

วิชา นาฏศิลป์เพิ่มเติมม.5 ( 32202 ) 113             https://goo.gl/forms/wODiQqHNSsIPoSH02

 

วิชาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ค33204  ม.6/2        https://goo.gl/forms/5N6MZYswpQ2gGkgn2

09.30

21202 121                                                  https://goo.gl/forms/bMqInTtMpJMZpwd83

 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2 118                                   https://goo.gl/forms/h2Rjw2f49PuvIeyo1

 

23202 121                                                  https://goo.gl/forms/gBhCC4DFpJAo1j3Q2

 

งานประดิษฐ์  ง21268  ม.1/2  1/3 202                 https://goo.gl/forms/P6fR7wosHwY9P5E62

 

งานประดิษฐ์ ง 22270 ม.2/2 2/3 202                   https://goo.gl/forms/fjUfcgWY27Q9VK8G3

 

วิชา เกษตร( ง 23272 ) ม.3 102                          https://goo.gl/forms/QiJGj5D4rusyW0Gl2

10.30

แบดมินตัน ม.4 124                                         https://goo.gl/forms/pRYSele6vw4yoQzg1

 

วอลเลย์บอล ม.5 124                                       https://goo.gl/forms/9XtCFfav94tLnY8f1

 

ลีลาศ ม.6  124                                              https://goo.gl/forms/UHLQZikDje3MN2qy1

12.30

ม.4 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   112                  https://goo.gl/forms/m3a7BRLuVXano8Mh2

 

วิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ อ 32204  ม.5/1-5/2 105     https://goo.gl/forms/BQvFr6qlAt1wWAyu2

 

11433201 ม.6                                             https://goo.gl/forms/sDM2peQuPelF8sQE3

13.30

11421102 ม.1                                             https://goo.gl/forms/yYJLud3UoRzQti7I2

 

ม.2 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 112                             https://goo.gl/forms/s36999t4RzigyXWp1

 

วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6  อ 23102 ม. 3/1-3/2  105   https://goo.gl/forms/u68ZXFMlwiPbrVxJ3

14.30

-วิชาภาษาจีน (จ31202) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 110     https://goo.gl/forms/wn61UwsTL1M7Gg8k1

 

วิชาสังคมศึกษา ม.5 (ศาสนาสากล) ส32103  120    https://goo.gl/forms/s66SSrjRsnB11CTu2

 

วิชาสังคมศึกษา ม.6 33103 109                       https://goo.gl/forms/L3yhvKbS366s0Obn2

โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2561,09:27   อ่าน 1580 ครั้ง