ข่าวประชาสัมพันธ์
ซ่อมกลางภาค 2

 

พฤ 11 มค 61

 

08.30

วิชา ฟิสิกส์ 1  31201  (ม.4/1)115  https://goo.gl/forms/YjzbeSjLxEgn7Dko2

 

วิชา ฟิสิกส์ 3  ว32203  (ม.5/1)115   https://goo.gl/forms/yLkasZR4wheA4XUv1

 

วิชา ฟิสิกส์ 5  33205  (ม.6/1)115  https://goo.gl/forms/zcRP56MlJeyWWByH3

 

106 คอมพิวเตอร์ ม.4(ออกแบบเว็บ) ง-31242    https://goo.gl/forms/xJSqmDW74Mbe6lYZ2

 

106 การตัดต่อวีดีโอ 5/2 32242        https://goo.gl/forms/dh4L2UCqGS5yV2Pp2

 

106 ม.6/2 (ช่างคอม) ง33243            https://goo.gl/forms/SY8gA5QlnVuKsbRG3

 

วิชา เกษตร ( ง31284 ) ม.4 102          https://goo.gl/forms/7AYZwfG1Kxks1FlG2

 

วิชาเกษตร ( ง 32288 ) ม.5 102           https://goo.gl/forms/yxX39T1FUOutsfQt1

 

วิชา ศิลปะเพิ่มเติม ม.6 (33202) 113    https://goo.gl/forms/AgeG9rkOAr1XXGPE2

09.30

วิชาสังคมศึกษา ม.1 21103 109         https://goo.gl/forms/glDAHDAkpPw0GrGl2    

 

วิชาสังคมศึกษา  (ส 22103)  ม.2 122     https://goo.gl/forms/ebTZ89DfqLI722fw2

 

วิชาสังคมศึกษาฯ ม.3 (23103) 120      https://goo.gl/forms/1Tu6aLYpMEmGwQ0Z2

 

สุขศึกษา ม.1 103                           https://goo.gl/forms/qyA07eyJgNanklic2

 

สุขศึกษา ม.2 103                           https://goo.gl/forms/124v9X153ayyeDs63

 

สุขศึกษา ม.3 103                          https://goo.gl/forms/HufeOhM0bAeMKtns1

10.30

11431102 ม.4                            https://goo.gl/forms/pgLxeWKa8jkvuXdx1

 

ม.5 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 112              https://goo.gl/forms/NtRNs9epPiGyKWLB2

 

วิชาภาษาอังกฤษ 6 33102 ม.6/1-6/2 105     https://goo.gl/forms/l7bBce2OksU1rsP62

12.30

วิชาเคมี 1 ม.41 31221  116           https://goo.gl/forms/kY776XvuKqrVW8Mq2

 

วิชาเคมี 3 ม.51  32223 116           https://goo.gl/forms/oxBlbs188DcyeyHu1

 

วิชาเคมี 5 ม.61 33225   116               https://goo.gl/forms/7cs5TJWhmNgQTx8x1

 

วิชาสารและสมบัติของสาร ม.4243 31105 116   https://goo.gl/forms/fOoRTAjQK3cYD0E92

 

วิชา การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ ว32102 (ม.5/2)  https://goo.gl/forms/gYcLkN7QdzqcQrK73

 

วิชา เกษตร ( ง33292 ) ม.6 102           https://goo.gl/forms/adniTD2JrDCBmuOp2

13.30

วิชาภาษาไทย (ท ๒๑๑๐๒) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 119   https://goo.gl/forms/VWRtnF1xhNyTGccn1

 

22102 ม.2 ภาษาไทย 111                 https://goo.gl/forms/DAh1Xu9MXlPKcS242

 

วิชาภาษาไทย (ท23102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 110   https://goo.gl/forms/ZLkn9AAH7eS5QMvD3

 

คอมพิวเตอร์ ม.1(power point) 21241 106      https://goo.gl/forms/YK4aXA3sDqLZjbm83

 

วิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียน  อ 23201  ม.3/1 105  https://goo.gl/forms/wOdTAWWJl1GZfI0I3

14.30

การงานอาชีพ ง 31102 ม.4/1-4/3 202           https://goo.gl/forms/Y30bbQMKrCCtd4It2

 

วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ง32101 ม.5 108    https://goo.gl/forms/GpmRdlI2QcR7ohl52

 

การงานอาชีพ ง 33102 ม.6/1  6/2 202        https://goo.gl/forms/7xjEXnJNzJLvVoYO2

 

ศ31102 วิชาดนตรี(พื้นฐาน) ม.4 104      https://goo.gl/forms/U4Udm8Yoebd0vawb2

 

วิชา นาฏศิลป์พื้นฐาน ม.5 ( 32102 ) 113   https://goo.gl/forms/NqKdFu1mkOZHbG6U2

 

วิชา ศิลปะพื้นฐาน ม.6 (33101) 113          https://goo.gl/forms/e3WxBu116NhMZq5y1

โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2561,09:24   อ่าน 1654 ครั้ง