ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบซ่อมกลางภาคนักเรียน 2/2560

พุธ 10 มค 61

 

08.30

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 118                             https://goo.gl/forms/HLpdOQVbLBedO2bS2

 

32102 5 121                                        https://goo.gl/forms/GJKYMaQXWuqf3Kwm1

 

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ว33102 ม.6 115   https://goo.gl/forms/HN68c3d2AVUcSQ5n1

09.30

วิชาคณิตศาสตร์  ค21102  ม.1     117              https://goo.gl/forms/hgpOdohmp7OGhMN62

 

22102 2 121                                             https://goo.gl/forms/nzUCi91e5eyJkCQC3

 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 118                             https://goo.gl/forms/7orGGjbtFnP7rGRE3

 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ง21101 ม.1 108   https://goo.gl/forms/31SYpuzIAI0I7hXh2

 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ง22101 ม.2 108   https://goo.gl/forms/rcT4uCl2kQ7ohnzq2

 

การงานอาชีพ ง 23102 3/1  3/2 202           https://goo.gl/forms/r9wngXA4O4ximXvJ3

10.30

31241 (ชีววิทยา1)       4/1     107               https://goo.gl/forms/V7T4TBl48yIfPaVR2

 

2243  (ชีววิทยา3)        5/1     107               https://goo.gl/forms/I6j5fNPZJcnLkzqC2

 

3324 (ชีววิทยา5)         6/1     107               https://goo.gl/forms/MPFiphyniCE68EUw1

 

31202 ม.4/2 ภาษาไทยเพิ่มเติม 111              https://goo.gl/forms/GdTsaNq4ZnJJ0CfM2

 

32266 วิชางานช่างเชื่อมโลหะ ม.5/2 201       https://goo.gl/forms/dq7HIGoqqbAsxKlp2

 

33271 วิชางานช่างไม้เบื้องต้น ม.6/3 201         https://goo.gl/forms/y2ClqVtgDzgJYZGI2

 

งานประดิษฐ์  ง  31203 ม.4/2 202               https://goo.gl/forms/1xRtQbUHKeBhn4Tm1

 

วิชางานไฟฟ้าเบื้องต้น ม.4/2 201                   https://goo.gl/forms/kNSyiQuyD8xFIah43

12.30

วิชาภาษาไทย (ท ๓๑๑๐๒) ม ๔ 119              https://goo.gl/forms/fkK4DXFPxZvv87Pd2

 

32102 ม.5 ภาษาไทย 111                       https://goo.gl/forms/D3mhdzly7pNHuAJ92

 

วิชาภาษาไทย (ท33102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 110  https://goo.gl/forms/QY286C7JNHKPVYts1     

 

วิชาภาษาญี่ปุ่น 2 31202 ม. 4/2 105            https://goo.gl/forms/KCs6zWXuwynTALfp1

13.30

วิชา วิทยาศาสตร์ ว.21102 ม.1/1 115            https://goo.gl/forms/o5f2BaNFlTNLmmjT2

 

ว21102  วิทยาศาสตร์ 1 ม1/2  -1/3  107       https://goo.gl/forms/Mhwe7CqWSrelGman2

 

วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 22102 116                 https://goo.gl/forms/6dif8oiSUkIflxLC3

 

 ว32102 วิทยาศาสตร์ 33 107                      https://goo.gl/forms/j0Lr3W7ze3YCKhMM2

 

113 ศิลปะม.1                                      https://goo.gl/forms/5zP9wRtoq2vDnctq1

 

22102 วิชาดนตรี ม.2 กลางภาค2/2560 104    https://goo.gl/forms/GkTcLh735OB0lUnH2

 

วิชา ศิลปะพื้นฐาน ม.3   (23102 ) 113          https://goo.gl/forms/D1ElHbXBHXkONdSB3

14.30

วิชาพระพุทธศาสนา ม.4 31102  123            https://goo.gl/forms/xccVDt9q955DfkUi1

 

วิชาประวัติศาสตร์ไทย ม.5 32104 123          https://goo.gl/forms/vIkxqrK7jkdibZyj2

 

วิชาประวัติศาสตร์ ม.6 33104 109                https://goo.gl/forms/HFf4shaeNEQMPhFF2

 

ไอคิโด ม.4/2 124                                      https://goo.gl/forms/E9p8bMq1glsIMIQy2

 

โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 1605 ครั้ง