ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบทรงผมโรงเรียนสักงาม
ประชาสัมพันธ์ ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2565
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าประจำปีการศึกษา 2566
กิจกรรมppenhouse
ประกาศผลสอบครูอัตราจ้าง เอกวิทยาศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูอัตราจ้างเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์
ประกาศผลคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชา คณิตศาสตร์
รับสมัคร ครูอัตรจ้าง
จัดหาที่เรียน
มอบตัว
ประกาศ 2/3
กำหนดการ
โควต้าภักดี
โควต้า ม.พะเยา
ตารางเรียน 2/2564
รับสมัครการศึกษาต่อ 2565
รายชื่อนักเรียนกลุ่ม A
รายชื่อนักเรียนกลุ่ม B
ตารางสอน
การรับสมัคร นศท.
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4
ห้องเรียนระบบออนไลน์
ประกาศ สรุปชี้แจงการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔
การดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 ฉบับที่ 1
ทดลองระบบเรียนออนไลน์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ม.1
ประกาศ Covid-19
ประกาศร้านค้า