รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนสักงามวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6   ตำบลสักงาม  อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180
เบอร์โทรศัพท์ 0855395856


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :