การแข่งขันกีฬาคณะสี  ปีการศึกษา ๒๕๕๖

-  กำหนดการพีธีเปิดการแข่งขัน

-   ตารางการแข่งขันกีฬา, กติตาการแข่งขัน  

-   กำหนดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน - กรีฑา

 -  เกณฑ์การตัดสินกองเชียร์ ขบวนพาเหรด

-  ผลการเข้าชิงชนะเลิศ จำแนกตามส ี+รายชื่อนักกีฬา

ผลการแข่งขันกีฬาคณะสีรอบแรก ๘-๑๒  กรกฎาคม ๒๕๕๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

  กำหนดการแข่งขันกีฬาคณะสีรอบแรก ๘-๑๒  กรกฎาคม ๒๕๕๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

  คำสั่งการแข่งขันกีฬาคณะสีรอบแรก ๘-๑๒  กรกฎาคม ๒๕๕๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

เพลงลูกเสือ ประกอบการเข้าค่ายบูรณาการ

ฐานข้อมูลนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาและผู้ประสงค์จะทำงาน

 

สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซด

Website counter